Solucan Gübresi

Sıgır Gübresinin Fermantasyonu

Solucanlar için en kıymetli gıdalardan biri fermante edilmiş sığır gübresidir.  Fermante edilmiş Sığır gübresi, halk arasında bilinen yanmış gübre anlamına gelmemektedir. Halk arasında Yanmış gübre belli bir alana sıgır gübreinin 6-8 ay gibi bekletlmesi sonucunda  elde edilen gübre olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde elde edilen gübrenin besin değeri azalmış bekleme   süresince de zararlı patojenleri de çoğalmıştır.

Sığır Gübresinin Fermantasyon Aşamaları

Separatör işlemi Sığır gübresinin gübre havuzundan geçirilip separatör ile parçalanarak ve sıkılarak suyundan ayrıştırılmasıdır. Böylece Sığır gübresinde bulunan asid ler ve tuzlar temizlenmiş olur. Separtör işleminden geçmiş Sığır gübresi Beton zeminde ve Güneş görmiyecek şekilde 2-3 ay kadar belli aralıklar ile karıştırılarak bekletilmesi ile Solucanların damak tadına uygun fermantasyonu tamamlanmış Gübre   elde edilmiş olur.