Solucan Gübresi

Solucan Gübresi ve Organik Madde

Sağlıklı ürünler üretmek , Sağlıklı topraklar da tarım yapmak ile mümkündür. Sağlıklı toprak formunun elde edilmesi ancak Çiftçilerimizin bakım ve gayretleri ile mümkün olabilir.

Tarımsal ürünlerin ana besin kaynağı Organik maddeler ve Mineraller dir . Organik madde ayrışma sürecinden geçerek tekrar toprağa dönen bitkisel ve hayvansal atıklardan oluşmaktadır. Solucan gübresi Hayvansal atıklara faydası yüksek bir örnektir. Toprak yaşayan, dinamik bir eko sistemdir. Sağlıklı toprak, ölü ve çürüyen maddeyi ve mineralleri bitki besinlerine dönüştürmek de dahil olmak üzere birçok hayati fonksiyonu yerine getiren mikroskobik ve daha büyük organizmalarla doludur.

Organik madde, su ve toprak arasındaki besin değişimleri toprak verimliliği için gereklidir ve sürdürülebilir üretim amaçları için muhafaza edilmesi gerekir. Toprağın organik madde ve besin içeriği zayıf ise yapılan üretimin , besin döngüleri bozulur, toprak verimliliği azalır ve tarım eko sistemindeki denge de bozulur.

Tarımsal toprağın organik madde içeriği genellikle% 1-5 arasındadır. Amerikada Yapılan bir araştırmaya göre her % 1 organik madde için potansiyel ürün verimi artışının yaklaşık %12 olduğu gözlemlenmiştir.. Bir deneyimde, araştırmacılar organik maddenin % 0.8'den % 2'ye yükseltildiğinde dönüm başına yaklaşık %30 oranında mısırda üretim artışına tanıklık etmişlerdir.

 Organik maddenin, toprak özelliklerinin (biyolojik, kimyasal ve fiziksel) birçoğuna olan muazzam etkisi, onu sağlıklı topraklar için kritik öneme sahip kılar organik maddenin iyi parçalanmış hali (humus) toprak ile yakın teması pek çok reaksiyona izin verir. Mevcut besinlerin toprak suyuna salınması gibi, hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bununla birlikte, canlı organizmaların birçok rolü, toprağın ömrünü uzatır.

Solucan gübresi gerek faydalı mikroorganizmaların içinde barındırması ve gerekse zengin organik madde içeriğine sahip olması ile toprağın organik maddece iyileşmesinde çok önemli rol oynar.

Katı Solucan gübresi uygulaması; Toprağın hazırlanması aşamasında 150 KG dekar başına toprağa serpilerek, Sıvı solucan gübresi ise fidenin dikimi esnasında damlamadan bir dekar için 10 litre , damlama suyuna karıştırılarak uygulanır.