Solucan Gübresi

Solucanların Hayatı ve Doğumu

Uygun  koşullar altında, solucanlar hızlıca çoğalırlar. Cinsel olarak 8 haftada yetişkinliğe erişir ve haftada bir çiftleşirler (kompost solucanlarının ortalama 4-10 yıl arası yaşadıkları bilinmektedir).

Olgun bir solucan haftada iki ila üç kozaya üretebilir. Solucanlar için uygun nemlilik oranı %65 -%85 hava sıcaklığı ise 18-25 C olmalıdır.

Solucanlar erkek ve dişi organlarla doğmuş olsalar bile üreme için bir solucanla çiftleşmelidirler. İki solucan birlikte sperm alışverişinde bulunmaları sonucu döllenme işlemi gerçekleşir Dölleme işlemi bittiğinde, solucanlar yumurtalarını atarlar. Kozalar clitellum etrafında oluşumunu tamamlar.Solucanlar yumurtadan çıkması 2 hafta ila 3 ay sürer. Tipik bir yumurta koza 1 ila 2 solucan içerecektir.