Solucan Gübresi

Tosgep Dernegi Nedir? Kimlere Hizmet Eder?

Tosgep Solucan Gübresi Üreticilerinin Yanında mı Karşısındamı?

   Sayın Tosgep yetkilisinin Köy Tv de ki programında Solucan gübresi üretiminine giren insanların, ya işi düzeni bozulpta Yeni bir iş arayışı için veya emekli olayım da hobi olarak bu işi yapayım diyerek bu işe girdiğini talihsizce ve araştırmadan  ifade etmiştir. Bu ifade son derece yanlış ve bu girişimcileri  aşağlayıcıdır. Aksine bu insanlar ülkemizin tarım alanlarının bu gübreye olan ihtiyaçını dikkate alınarak girişimde bulunduğunu ifade etmek isterim.

     Derneginizin Solucan ve Solucan Gübresi pazarını yeşeren gelişen bir Pazar olarak gördüğünü ifade ederken konuyu sadece Pazar olarak değerlendirmesi de son derece talihsizdir., anlaşılan o ki nihai hedefiniz de bu pazarın tamamını nasıl ele geçiririmin organizasyonu yapmak.Oysaki Küçük solucan gübresi üreticileri,Bu işi Ülkemiz tarım alanlarının nitrat kirliliğini azaltacak organik tarımın gelişmesinde anahtar rol oynayacak stratejik bir hedef olarak görmektedir.

    Evet Köy tv deki programınızda ifadeniz aynen şöyle Yatırım yapmak istemeyenler, Vergi vermek istemeyenler bu yönetmeliği eleştiriyor. Yani demek istiyorsunuz ki bizden olmayan küçük ve orta ölçekli solucan gübresi üreticileri yok olsun meydan bize kalsın. 

    Solucan Gübresi üretim girişimcileri imkanları ölçüsünde yatırımını yapar ve vatandaşlık görevi geregi vergi vermekten imtina etmez. açıklamalarınız son derece talihsizdir.

     Konuyu biraz açalım, Kısaca savunduğunuz;

a. Yerde üretim olmayacak Kasalarda veya SAS sisteminde üretim yapılacak

b. Çadırda üretim olmayacak betonarme kapalı binalarda üretim yapılacak

c. Isıl işlem uygulaması yapılacak. vs.

Bu 3 şıkkı bir arada yerine getiren,  Türkiye çapında en fazla 20-50 arasındaki firma dır. Yani derneginizin üyesi elitlerinin sahip olduğu firmalardır.

Çadırda üretim yapan ve yerde üretim yapan en az 1000 ve üzeri işletme vardır diye tahmin ediyorum ,bu kesim de çok küçük bir sermaye ile işe başlamıştır. Yukarıda sayılan yatırımları yapabilecek birikime de sahip değildir.

Tabii hemen şu sözlerinizide açıklamakta  fayda var. Derneğinizin ilgili kurumlar nezdinde temasa geçip Hibe ve Teşvik konusunda küçük üretcileri de koruyacak destekleyecek girişimde bulunacagıdır.  Bu da koca bir yanıltmadır.

Türkiye de hiçbir hibe, Al bu parayı yatırım yap şeklinde verilmemiştir. Uygulamada sen önce yatırımı yap, Yatırım harcamalarını beyan et, sana bulunduğun bölge itibriyle … % oranda hibe ödemesi yapılması şeklinde gerçekleşir.

Yani Bu teşvik ve hibelerin tamamı Yatırım Sermayesi olan Mutlu azınlık için olacaktır. Küçük üretici de bu durumda kepengi kapatacaktır.

Bu yönetmelikle Solucan gübresi üreticileri Vergi kanunlarının uygulanması bakımından 2 ye ayrılacak

Yatırım yapan, işletme ruhsatı alanlar KDV ‘den istisna olacak

Çadırda, ve yerde üretim yapan Isıl işlem makinası olmayan üretciler ise % 18 KDV oranına tabi olacaktır.

Sonuç olarak Çıkarılan yönetmelik Küçük ve orta ölçekli solucan gübresi üreticilerini korumayan,yok sayan Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olarak hazırlanmıştır.

Bu sistem vergilendirmede de eşitsizlik getirmiştir. Solucan gübresi üretim ruhsatı alabilen firmalar KDV den istisna, Solucan Gübresi üretipte Ruhsat alma yeterliliğine sahip olmayan firmalar% 18 KDV ye tabi kılınmıştır.

Hibe destegi ise özet olarak yatırım yap beyan et şeklinde olacağından sadece sermaye sahiplerine yarıyacaktır.

Solucan Gübresi üretim Yönetmeliğinin hazırlanmasında dünyadaki uygulamalar göz ardı edilmiş ve hiç dikkate alınmamıştır. Olması gereken küçük ve orta çaplı işletmelerin kendi emek ve sermayeleri ile meydana getirdikleri solucan gübresi üretim çiftliklerinin desteklenmesidir.  

                                                                                                                                             A. Erdoğan Ölçgen